Astrodeník GJPAstrodeník GJP

Elektronický pozorovací deník

Obecné informace


Obecné informace

Astrodeník vznikl jako součást projektu "Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín", jedná se o elektronický pozorovací deník zveřejněný na stránkách školy, kde členové projektu prezentují svá pozorování a nové poznatky jevů oblohy.

Svými příspěvky a poznatky mohou obohacovat deník i běžní návštěvníci stránky.


Přihlásit
Astrodeník je pravidelně konzultován s Hvězdárnou a planetáriem Brno