Astrodeník GJPAstrodeník GJP

Elektronický pozorovací deník

Zápisy z období červen 2010

Celkem: 3
28. 06. 2010

Astronomický workshop na GJP, 28. 6. 2010

Účastníci: třída G-3 + základní členové astrotýmu

               

 

                

 

V poslední dny školního roku je práce s žáky ve škole obtížná. Ti už samozřejmě jen čekají na vysvědčení a těší se na prázdniny, s námahou ještě možná vydrží pár minut poslouchat pana ředitele, ale svého třídního učitele po mnoha svedených bitvách během školního roku většinou neposlouchají vůbec. Byl to tedy trochu odvážný čin uspořádat pro ně dva dny před rozdáním vysvědčení astronomický workshop v rámci projektu „Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na GJP Slavičín". Jak jsem tu ale několikrát psal, naše gymnázium může být pyšné na své studenty. Žáci třídy G-3 nehledali výmluvy ani omluvenky a na workshop přišli. Ve své učebně trpělivě vyslechli pár krátkých prezentací od kmenových členů našeho astrotýmu a také prezentaci amatérského astronoma Martina Hroše, se kterým spolupracujeme. Druhá polovina programu proběhla v počítačové učebně, kde se žáci nejdříve interaktivně seznámili s letní oblohou. Pod vedením lektorů z hvězdárny z Brna pak v počítačové učebně proběhla i závěrečná část workshopu: studenti absolvovali výukový pořad o Sluneční soustavě a následně pod dohledem lektorů tvořili ve skupinách krátká videa o jejích tělesech. Tímto své třídě děkuji a přeji krásné prázdniny a členům astrotýmu připomínám, že dostali od lektorů úlohu - sestříhat videa a vytvořit z nich film, který umístíme na stránkách našeho astrodeníku.

Ivo Rohlena

23. 06. 2010

Na kolech za hvězdami

Datum pozorování: 23. 6. 2010
Pozorovací stanoviště: Jeseník nad Odrou
Podmínky: Zprvu skoro jasno, později ale sílící oblačnost
Astrotechnika: Triedr Vixen Optics Atrek 8x50 DCF
Účastníci: Ivo Rohlena, Vladan Oláh, Bohumila Maňasová, Nikola Juračková, Jana Trochtová, Lukáš Jurča, Martin Holec, Mikuláš Múdry, Martin Hověžák, Klára Kulíšková, Jitka Kvapilová, Kateřina Píchová, Magdalena Durďáková, Šárka Pavlovičová, Tereza Suchánková

Na cykloturistickém kurzu v Jeseníku nad Odrou jsem využil jednoho polojasného dne a příznivé předpovědi a po ukončení denního programu svolal několik nadšenců, se kterými jsme vyrazili na louku za železniční tratí. Když jsme vycházeli, byla obloha téměř bez mráčků, po příchodu na pozorovací stanoviště se ale bohužel začala zatahovat.

 

                      

 

Pozorovali jsme dorůstající Měsíc a učili se na něm rozeznávat např. Moře dešťů, Moře jasu, Moře klidu nebo třeba krátery Tycho, Kepler a Koperník. Už od večera jsme pozorovali zářící Venuši, později jsme rozeznali i naoranžovělý Mars a Saturn.

Asi první hvězdou, kterou jsme na obloze viděli byl načervenalý Arktur a podle něj jsme po chvíli vyhledali i oj Velkého vozu. Víc hvězd z Velkého vozu jsme ale pro sílící oblačnost neviděli. V oji velkého vozu jsme si prověřovali zrak na jeho prostřední hvězdě Mizaru: ti šťastnější z nás očima viděli i její sousední hvězdu Alcor, ti méně šťastní ji mohli jasně rozeznat v triedru.

 

                       

 

Po západu Večernice už na nás jen tu a tam z oblaků pomrkával Měsíc, obloha se víc a víc zatahovala, další pátrání po nebeských objektech jsme tedy vzdali a pozorování ukončili.

Ivo Rohlena

05. 06. 2010

Naše první kometa

Datum pozorování: 5. 6. 2010
Pozorovací stanoviště: Modelářské letiště Slavičín
Podmínky: Jasno
Astrotechnika: Dobson Sky-Watcher 254/1200 mm, Refraktor ED 80/600 mm na azimutální montáži Vixen PORTA, okuláry WO SWAN 33 mm 2", SKY UWA 13 mm 2", SKY UWA 8 mm 2", okuláry SKY LE 5 mm 1.25", SKY LE 20 mm 1.25", SKY SUPER PLÖSSL 10 mm 1.25", SKY SUPER PLÖSSL 25 mm 1.25", polarizační filtry 1.25", mlhovinový filtr Astronomik Profi-UHC 2", triedry Vixen Optics Atrek 8x50 DCF a Sky-Watcher 7x50
Účastníci: Ivo Rohlena, Lukáš Jurča, Ondřej Slámečka, Kamila Nováková, Radim Novák ml.; Radim Novák st.

V noci z 5. na 6. 6. se konalo první pozorování v měsíci červnu. Bylo krásně jasno, docela teplo, prostě ideální podmínky po minulých zatažených a vymrzlých měsících. Už na začátku jsme si tak neoficiálně dali za cíl zkusit nalézt a případně i pozorovat kometu C/2009 R1 McNaught, což se nám nakonec i povedlo... Pozorování jsme začali jako obvykle... planetami. 1. náš cíl byla couvající Venuše, která v tu dobu byla ještě skoro v úplňku, takže byla v dalekohledu krásně vidět. Potom jsme se zaměřili na Mars a následně na Saturn, u kterého jsme viděli jeho prstenec a já osobně si myslím, že jsem viděl i 4 z 5 jeho největších měsíců. Podle rozložení to nejspíše byly: Rhea, Titan, Dione a Tethys. 3. největší měsíc Iapetus jsem nezpozoroval. Když jsme skončili s planetami, začali jsme pozorovat Deep-sky objekty. První z mnoha, které jsme viděli, byla asi nejznámější hvězdokupa letní oblohy kulová hvězdokupa M13 v Herkulovi. Dále kulová hvězdokupa M4, která se nachází přibližně na šířku prstu napravo od Antara ve Štíru. Další pozorovaná hvězdokupa byla kul. hvězdokupa M3 (mezi Arkturem v Pastýři a Cor Caroli). Náš poslední pozorovaný Deep-sky objekt byla mlhovina Laguna M8, kterou můžeme najít asi 3 prsty napravo od "víčka čajové konvice" souhvězdí Střelce.

 

                        

 

Protože se blížila půlnoc, začali jsme už "vyhlížet" kometu. Podle instrukcí, které jsme dostali, měla být kometa kolem 1 hodiny ranní 2 stupně jižně od hvězdy Almaak v souhvězdí Andromeda, nízko nad severním obzorem. Po 10 minutách se nám podařilo "něco" najít, ale neodpovídalo to souřadnicím komety, takže až za použití Stellaria jsme zjistili, že to "něco" je vlastně Velká galaxie v Andromedě M31. Jelikož nás rušila přesvícená obloha z města, dalo se na severním obzoru  těžko orientovat  a i seeing nebyl nic moc. Nicméně asi v čase 1:15 jsme udělali průlom v našem pozorování a kometu C/2009 R1 McNaught jsme zpozorovali, nejdříve v triedru a potom i v dalekohledu Dobson. Pro mě to bylo úplně první pozorování komety, takže jsem byl nadšený i přes celkem špatný seeing. Kometa v okuláru vypadala jako "hvězdička v mlze", bylo vidět koma, ale ohon nikoliv. Po 2. hodině vyšel Měsíc, který v tu dobu byl v poslední čtvrti. Jelikož se nám ještě nechtělo domů, chvíli jsme Měsíc pozorovali. Když jsme se už začali chystat k odchodu, pod Měsícem se objevil Jupiter. Pohledem na tuto planetu jsme zakončili, myslím si, celkem úspěšné pozorování.

Ještě na závěr stojí za zmínku, že jsme poprvé vyhledávali objekty pomocí triedru, což nám práci hodně usnadnilo, protože když se člověk zorientoval s triedrem, tak potom nalezení hledaného objektu v dalekohledu byla "brnkačka".

Lukáš Jurča


Přihlásit
Astrodeník je pravidelně konzultován s Hvězdárnou a planetáriem Brno